Välkommen

Här kan du ansöka om prövning hos Personförsäkringsnämnden eller Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Ansökningsblanketterna hittar du i menyn ovan.

Efter att du ansökt kan du ta del av information i ditt ärende. Du kan också skicka in handlingar och meddelanden i ärendet till nämndens kansli.

För att logga in krävs att du har ett giltigt BankID.

Om du har ansökt om prövning men inte kan se ditt ärende efter att du loggat in kan det bero på att kansliet ännu inte har registrerat ärendet.

Har du frågor kontakta kansliet!

På grund av planerat tekniskt underhåll kommer du den 21 februari inte kunna göra digitala ansökningar eller logga in i ditt ärende med BankID.