Ansökningsblanketter

Här kan du ansöka om prövning i Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Du kan antingen skicka in ansökan digitalt eller skriva ut den och skicka med post.

 

Personförsäkringsnämnden 

Ansökningsblankett -  Tvist om ersättning från personförsäkring

Ansökningsblankett -  När personförsäkring nekats helt eller delvis

 

Nämnden för Rättsskyddfrågor 

Ansökningsblankett - Villkorstvist

Ansökningsblankett - Arvodestvist

Ansökningsblankett - Omprövning av beslut om ombuds lämplighet

Vilken blankett ska jag välja? Klicka här för mer information.