Ansökningsblanketter

Här kan du ansöka om prövning i Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Du kan antingen skicka in ansökan digitalt eller skriva ut den och skicka med post.

Inom kort kommer en utseendemässig förändring ske av de digitala ansökningsblanketterna och portalen (där du loggar in med BankID för att följa ditt ärende). 

Personförsäkringsnämnden 

Ansökningsblankett - Tvist om ersättning från personförsäkring

Denna blankett väljer du när du vill överklaga bolagets beslut om ersättning från en liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring och ärendet kräver en medicinsk bedömning. Läs mer på vår hemsida.

Ansökningsblankett - När personförsäkring nekats helt eller delvis

Denna blankett väljer du när du vill överklaga bolagets beslut att du inte har fått teckna en individuell personförsäkring som du har ansökt om. Välj den även när du har fått ett sådant nekande besked tillsammans med ett erbjudande om att teckna en försäkring med klausul, någon annan inskränkning eller med en förhöjd premie. Läs mer på vår hemsida.

Nämnden för Rättsskyddfrågor 

Ansökningsblankett - Villkorstvist

Ansökningsblankett - Arvodestvist

Ansökningsblankett - Omprövning av beslut om ombuds lämplighet

Vilken blankett ska jag välja? Läs mer på vår hemsida om vilken blankett du ska jag välja.