Ärendets gång

 

1. När den försäkrade fyllt i en ansökan registreras ärendet hos nämndens kansli. En bekräftelse skickas till den som ansökt. Ärendet kan följas online om man loggar in via BankID eller Telia eID. Har du inget BankID eller Telia eID kan du istället välja en manuell hantering av ärendet och all kontakt sker då per post.

2. Nämndens kansli ser till att bolaget får del av ansökan och ges möjlighet att komma in med svar på denna. Så snart bolagets svar har kommit in till nämndens kansli får den som har ansökt om prövning möjlighet att komma in med komplettering. Både den försäkrade och bolagets handläggare kan logga in i ärendet och ta del av alla handlingarna. När man är inloggad kan man dessutom komplettera med handlingar i ärendet eller skicka meddelande till nämndens kansli. Varje gång det kommer in kompletteringar i ärendet informerar nämndens kansli den andra parten så man kan komma in med ytterligare komplettering, om så önskas.

3. När den som ansökt om prövning eller försäkringsbolaget inte har något mer att tillägga sätts ärendet ut på ett sammanträde.

4. Efter nämndens sammanträde får både den som ansökt om prövning och bolagets handläggare del av nämndens yttrande. Yttrandet är rådgivande för bolaget. Yttrandet och informationen i ärendet är tillgängligt online - efter inloggning - i tre månader efter sammanträdet.

Personförsäkringsnämnden 

Ansökningsblankett - Tvist om ersättning från personförsäkring

Ansökningsblankett - När personförsäkring nekats helt eller delvis

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Ansökningsblankett - Villkorstvist

Ansökningsblankett - Arvodestvist

Ansökningsblankett - Omprövning av beslut om ombuds lämplighet